Personlighedstest

The Rorschach - A Comprehensive System

and

R-PAS

Hos Leder-Assessment er vi speialicerede i personlighedstestning og anvender primært Rorschach

 

Vi mener, at Rorschach sammen med NEO-PI er den mest statistisk vel

underbyggede og værdifulde personlighedstest indenfor psykologien, og den gør undersøger i stand til at vurdere:

 

  • om testpersonen har tilstrækkelige ressourcer til et givent job
  • om han/hun opfatter situationer hensigtsmæssigt og rationelt
  • om vedkommende har evnen til affektregulering og dermed kan regulere sine følelser og vredesudbrud på en afpasset måde i pressede situationer
  • om testpersonen har evnen og ikke mindst lysten til at samarbejde med andre
  • om der er disposition for depression eller pessimisme
  • om ansøger er for overfladisk eller for grundig i sin tilgang til opgaver
  • om der er tendens til tankeforstyrrelser eller psykopati og meget mere.....

 

Vi anser Rorschach for at være den mest dybdegående og gennemafprøvede personligheds- og perceptionstest indenfor psykologien.

 

Vi har oplevet virksomheder, der på baggrund af for lidt research eller for hurtige personlighedsvurderinger, har haft uheldige (og dyre ansættelser).

 

Leder-Assessment giver en uafhængig vurdering af en række personer til lederstillinger.

 

Vi tilbyder også enkeltstående personlighedstests i forbindelse med for eksempel udvikling og omplacering af medarbejdere, herunder afklaring af styrkesider og udviklingspunkter.

 

Vi er specialicerede i Rorschach, men anvender også selvrapporteringstests og spørgeskematests efter behov.

 

Forskning har vist, at mange selvrapporterings- og spørgeskematests ofte er gode til at pin-pointe personens egen opfattelse af sig selv. Med Rorschach har man imidlertid et meget stærkt værktøj til at skære igennem dette og med stor præcision fortælle , hvad der sker bag de umiddelbare/synlige træk, når testpersonen presses og vedkommendes coping-strategier slipper op.

 

Dertil kommer, at Rorschach´en er en test, der ikke er mulig for testpersoner at gennemskue.

 

Læs mere om intelligenstestning..... her