Lederudvælgelse

 

 

Vælg rigtigt første gang

 

Hos Leder Assessment hjælper vi jer med at vælge den rigtige ansøger

til et givent job i første hug.

 

Vi oplever ofte virksomheder, der har været ude for uheldige ansættelser, og som derfor ønsker mere end bare en screening, når valget af en nøgleperson skal foretages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor tilbyder både dybdegående interview, personligheds- og intelligenstestning af ansøger. Samlet anbefaler vi nedenstående pakke:

 

• Profilafklaring af ansøger i samarbejde med virksomheden

 

• Dybdegående psykologisk interview med ansøger

 

• Intelligenstestning

 

• Personlighedstestning med Rorschach, psykologiens mest dybdegående personligheds- og perceptionstest

 

• Skriftlig afrapporttering til virksomheden

 

• Mundtlig evaluering sammen med arbejdsgiver om ansøger

 

I visse tilfælde kan ønsket være en mindre del af pakken, hvilket naturligvis kan tilvælges efter behov. Vi tilbyder således også enkeltstående personlighedstests i forbindelse med for eksempel udvikling og omplacering af medarbejdere, herunder afklaring af styrkesider og udviklingspunkter.

 

Kontakt os i øvrigt for valg af andre "værktøjer".